Karriär

Vi är övertygade om att våra medarbetare är vår viktigaste resurs och grunden till vår framgång.

Cirka

80

anställda

Cirka

12%

av anställda har doktorsexamen

Över

60%

arbetar med FoU

Mindre än

5%

personalomsättning (snitt/år)

Arbeta på Lynx

Det är tack vare våra medarbetare och deras kompetens som Lynx skapar förutsättningar för att utveckla investeringsstrategier i världsklass. Vår framgång bygger på vår förmåga att attrahera och bibehålla de främsta talangerna och vi är ständigt på jakt efter nya medarbetare som kan bidra till att förverkliga våra högt ställda mål.

Möt Lynx

Vi på Lynx drivs av intellektuell nyfikenhet och ett starkt fokus på resultat. Innovation har varit en del av vårt dna sedan starten 1999. De flesta av oss har akademiska meriter från områden som fysik, statistik, bioinformatik, ekonomi och systemutveckling.