Möt Lynx

Lynx investeringsstrategier och lösningar utförs i en helt automatiserad process, utan påverkan av känslostyrda beslut. Men det är ändå den mänskliga kapaciteten, våra anställda, som lägger grunden för vår framgång.

Möt några av Lynx medarbetare

Tobias Rydén, portföljförvaltare

Tobias Rydén, portföljförvaltare

”Mitt jobb handlar om att hitta nya algoritmer, matematiska modeller som kan förutspå hur marknader går upp och ner så att våra datorer kan handla på de uträkningarna. Och att analysera hur signalerna kan sättas samman till en bra och lönsam portfölj. Utmaningen? Jaa… Jag har som många här en teknisk bakgrund och i den här verksamheten finns inga naturvetenskapliga principer, regler. Ekonomi är samhällsvetenskap, styrd av människor. Och människor är oförutsägbara. Att gissa rätt när det gäller marknadsutveckling är oerhört svårt, nästan omöjligt. Men inte helt omöjligt.”

”Det roliga är att jag får använda hela min matematiska verktygslåda på ett väldigt fritt sätt, alla idéer är tillåtna att testa. Och du ser ganska direkta effekter i kronor räknat på de algoritmer vi sjösätter. Att få ägna sina dagar åt både teori och praktik under fria former är en fantastisk ynnest. Det är också trevlig stämning, bra förmåner och bättre lön än jag haft på något annat ställe.”

”Företaget ger mig frihet att verka som professor vid Stockholms universitet på 20 procent och är generöst med fortbildning. Jag har bland annat gått en kurs på Handels till diplomerad finansanalytiker och har på arbetstid tagit online-kurser i tillämpad matematik på Stanford. Det finns stor tillit och tilltro till personalens kunskap och man tillmäter den stort värde. Det sätter jag stort värde på.”

Amanda Tiger, Operations

Amanda Tiger, Operations

”Vi är sex personer som jobbar inom Operations på Lynx. En del av vår uppgift är att agera som en kontrollfunktion och vi gör dagliga avstämningar gällande transaktioner och positioner gentemot våra motparter samt beräknar estimerade fondvärden på dagsbasis. Vi jobbar också mycket med att utveckla och automatisera rutiner och processer. Vi har egentligen ingen direktkontakt med kunder, men vi gör beräkningar och underlag till en stor del av de rapporter som går ut till investerare.”

”Jobbet är både roligt och utmanande, trots att det är mycket rutinarbete är ingen dag den andra lik. Vi har också mycket utbyte med andra delar av företaget, t.ex. tradingen och systemutvecklingen, eftersom det mesta som händer inom Lynx passerar gruppen på något sätt. En utmaning är att vi jobbar i en föränderlig miljö, det gäller att hänga med i både vad som händer inom Lynx med nya instrument och modeller, men också utanför företaget gällande bl.a. nya regelverk. Eftersom vi roterar arbetsuppgifter inom gruppen så behöver jag ha koll på alla aspekter av processerna.”

”På Lynx bryr man sig om personalen och är mån om att alla mår bra både på jobbet och på fritiden och uppmuntrar oss att hitta en bra balans i livet. Detta har jag märkt framför allt sedan jag fick barn, det har aldrig varit några problem att kunna hämta och lämna på dagis. Jag uppskattar också friskvårdssatsningen som görs, att vi har ett gym där vi kan träna är en fantastisk förmån.”

David Jansson, Daniel Chapuis, Max Nyström Winsa, Andreas Bernsel

Max Nyström Winsa, portföljförvaltare

”På Lynx får jag använda matematiken genom att modellera hur finansmarknaderna rör sig, och även kunna förutspå dem. Ett mer spännande sätt att tillämpa matematik är nog svårt att hitta. ”

”I researchgruppen bygger vi de modeller som fattar investeringsbesluten. Genom att våra modeller är helt regelstyrda kan de testas på historisk data för att få en bild över hur de reagerat på olika marknadsförhållanden, och förhoppningsvis också en indikation för hur de kommer prestera i framtiden. Jag tror på idén med att matematiska modeller på detta sätt kan fatta bättre beslut än människor.”

”Vi är en bra grupp och det är en väldigt öppen stämning, den hårda atmosfär som det kan ryktas om i finansbranschen lyser starkt med sin frånvaro. Det är lätt att fråga om man behöver hjälp. Alla i gruppen får chansen att kritisera, berömma och delta i utvecklingen. Det går snabbt att få igenom förslag som förbättrar verksamheten. Det är inte så många led i beslutsfattandet som det kan vara på ett stort företag. Det känns verkligen att det jag gör bidrar till verksamhetens utveckling och Lynx bidrar också till min utveckling. ”

”Det är rimliga och flexibla arbetstider, man behöver sällan stressa. Är det något jag vill bli klar med innan jag går sitter jag gärna kvar lite. Å andra sidan kan jag gå lite tidigare om jag är i ett läge som innebär en naturlig slutpunkt i arbetet istället för att dra igång något nytt. Jag tycker om att låta arbetet styra arbetsdagen.”

Sandra Birgersson, Kalle Dahlberg, System Development.

Sandra Birgersson, System Development

”För mig handlar det inte så mycket om vilken bransch jag är i, utan mer om den roll jag har på företaget. Här på Lynx har jag hittat den perfekta rollen för mig.”

”Jag är en del av systemutvecklingsgruppen och tycker om mitt jobb för att det är så brett, jag samarbetar tätt med utvecklarna och har mycket kontakt med användarna. Vissa dagar kan det handla om att samla in krav för långsiktiga projekt, andra dagar grottar jag ner mig i detaljer, kanske en liten bugg jag måste förstå och analysera och vissa dagar releasar jag nya funktioner till användarna. Det är roligt att jobba med så avancerade system som är så intressanta. Det ger mig utmaning. Alla kollegor är väldigt trevliga och det är det som är nyckeln till att man vill vara här. ”

Mats Bolter, Execution

Mats Bolter, Execution

”Efter flera års arbete med Lynx handelsalgoritmer har jag nu bytt fokus till att leda arbetet med att utveckla företagets automatiserade exekveringsinfrastruktur. På Lynx har vi en tydlig automatiseringsvision kring hela förvaltningsprocessen och vi utvecklar alla kritiska system själva. Min grupp ansvarar för det egenbyggda handelssystemet och all den infrastruktur som omgärdar detta. De flesta av oss här har systemutvecklarbakgrund men har också mångårig erfarenhet av systematisk handel och trading.
 
Exekveringsprocessen erbjuder många skilda arbetsuppgifter, frågeställningar och kraven på ständig kompetensutveckling och förkovran är högt ställda. Hur svarar vi upp mot nya affärskrav på handeln? Utnyttjar vi börsprotokollen på bästa sätt? Finns fler manuella steg i processen vi kan automatisera? Vilka nya tekniker, plattformar eller teknologi kan vässa oss ytterligare? Alla val måste avvägas noga för att säkerställa den höga kvalitet ett system som handlar stora volymer dygnet runt måste ha.
 
I vår grupp är det en väldigt kamratlig och varm stämning. Vi jobbar som ett lag och står gemensamt bakom det vi lägger fram, vilket också gör att vi kan täcka upp för varandra under semestrar och vab-dagar. Att arbete och privatliv ska ha en sund balans är ett måtto här. Vi kan lägga upp våra arbetsdagar relativt fritt för att passa hämtningar på förskola och andra aktiviteter. Hela Lynx präglas av en vänlig och respektfull miljö, helt olik den kultur som återfinns hos många andra finansaktörer. Företaget har också sunda etiska regler i hur verksamheten ska bedrivas när det gäller uppträdande, representation och regelefterlevnad.”