Möt Lynx

Lynx investeringsstrategier och lösningar utförs i en helt automatiserad process, utan påverkan av känslostyrda beslut. Men det är ändå den mänskliga kapaciteten, våra anställda, som lägger grunden för vår framgång.

Möt några av Lynx medarbetare

Tobias Rydén, portföljförvaltare

Tobias Rydén, portföljförvaltare

”Mitt jobb handlar om att hitta nya algoritmer, matematiska modeller som kan förutspå hur marknader går upp och ner så att våra datorer kan handla på de uträkningarna. Och att analysera hur signalerna kan sättas samman till en bra och lönsam portfölj. Utmaningen? Jaa… Jag har som många här en teknisk bakgrund och i den här verksamheten finns inga naturvetenskapliga principer, regler. Ekonomi är samhällsvetenskap, styrd av människor. Och människor är oförutsägbara. Att gissa rätt när det gäller marknadsutveckling är oerhört svårt, nästan omöjligt. Men inte helt omöjligt.”

”Det roliga är att jag får använda hela min matematiska verktygslåda på ett väldigt fritt sätt, alla idéer är tillåtna att testa. Och du ser ganska direkta effekter i kronor räknat på de algoritmer vi sjösätter. Att få ägna sina dagar åt både teori och praktik under fria former är en fantastisk ynnest. Det är också trevlig stämning, bra förmåner och bättre lön än jag haft på något annat ställe.”

”Företaget ger mig frihet att verka som professor vid Stockholms universitet på 20 procent och är generöst med fortbildning. Jag har bland annat gått en kurs på Handels till diplomerad finansanalytiker och har på arbetstid tagit online-kurser i tillämpad matematik på Stanford. Det finns stor tillit och tilltro till personalens kunskap och man tillmäter den stort värde. Det sätter jag stort värde på.”

Amanda Tiger, Operations

Amanda Tiger, Operations

”Vi är sex personer som jobbar inom Operations på Lynx. En del av vår uppgift är att agera som en kontrollfunktion och vi gör dagliga avstämningar gällande transaktioner och positioner gentemot våra motparter samt beräknar estimerade fondvärden på dagsbasis. Vi jobbar också mycket med att utveckla och automatisera rutiner och processer. Vi har egentligen ingen direktkontakt med kunder, men vi gör beräkningar och underlag till en stor del av de rapporter som går ut till investerare.”

”Jobbet är både roligt och utmanande, trots att det är mycket rutinarbete är ingen dag den andra lik. Vi har också mycket utbyte med andra delar av företaget, t.ex. tradingen och systemutvecklingen, eftersom det mesta som händer inom Lynx passerar gruppen på något sätt. En utmaning är att vi jobbar i en föränderlig miljö, det gäller att hänga med i både vad som händer inom Lynx med nya instrument och modeller, men också utanför företaget gällande bl.a. nya regelverk. Eftersom vi roterar arbetsuppgifter inom gruppen så behöver jag ha koll på alla aspekter av processerna.”

”På Lynx bryr man sig om personalen och är mån om att alla mår bra både på jobbet och på fritiden och uppmuntrar oss att hitta en bra balans i livet. Detta har jag märkt framför allt sedan jag fick barn, det har aldrig varit några problem att kunna hämta och lämna på dagis. Jag uppskattar också friskvårdssatsningen som görs, att vi har ett gym där vi kan träna är en fantastisk förmån.”

David Jansson, Daniel Chapuis, Max Nyström Winsa, Andreas Bernsel

Max Nyström Winsa, portföljförvaltare

”På Lynx får jag använda matematiken genom att modellera hur finansmarknaderna rör sig, och även kunna förutspå dem. Ett mer spännande sätt att tillämpa matematik är nog svårt att hitta. ”

”I researchgruppen bygger vi de modeller som fattar investeringsbesluten. Genom att våra modeller är helt regelstyrda kan de testas på historisk data för att få en bild över hur de reagerat på olika marknadsförhållanden, och förhoppningsvis också en indikation för hur de kommer prestera i framtiden. Jag tror på idén med att matematiska modeller på detta sätt kan fatta bättre beslut än människor.”

”Vi är en bra grupp och det är en väldigt öppen stämning, den hårda atmosfär som det kan ryktas om i finansbranschen lyser starkt med sin frånvaro. Det är lätt att fråga om man behöver hjälp. Alla i gruppen får chansen att kritisera, berömma och delta i utvecklingen. Det går snabbt att få igenom förslag som förbättrar verksamheten. Det är inte så många led i beslutsfattandet som det kan vara på ett stort företag. Det känns verkligen att det jag gör bidrar till verksamhetens utveckling och Lynx bidrar också till min utveckling. ”

”Det är rimliga och flexibla arbetstider, man behöver sällan stressa. Är det något jag vill bli klar med innan jag går sitter jag gärna kvar lite. Å andra sidan kan jag gå lite tidigare om jag är i ett läge som innebär en naturlig slutpunkt i arbetet istället för att dra igång något nytt. Jag tycker om att låta arbetet styra arbetsdagen.”

Sandra Birgersson, Kalle Dahlberg, System Development.

Sandra Birgersson, System Development

”För mig handlar det inte så mycket om vilken bransch jag är i, utan mer om den roll jag har på företaget. Här på Lynx har jag hittat den perfekta rollen för mig.”

”Jag är en del av systemutvecklingsgruppen och tycker om mitt jobb för att det är så brett, jag samarbetar tätt med utvecklarna och har mycket kontakt med användarna. Vissa dagar kan det handla om att samla in krav för långsiktiga projekt, andra dagar grottar jag ner mig i detaljer, kanske en liten bugg jag måste förstå och analysera och vissa dagar releasar jag nya funktioner till användarna. Det är roligt att jobba med så avancerade system som är så intressanta. Det ger mig utmaning. Alla kollegor är väldigt trevliga och det är det som är nyckeln till att man vill vara här. ”

Mats Bolter, Execution

Mats Bolter, Execution

”Mitt jobb går ut på att minimera kostnaderna för att bedriva fondens handel. Hur ska vi på bästa och billigaste sätt utföra de affärer våra investeringsmodeller sagt åt oss att göra? Vi gör mycket research i vår grupp, bland annat försöker vi prognostisera marknadens omsättning, kortsiktiga rörelser och vår marknadspåverkan. Ofta handlar det om att arbeta med stora datamängder. Utmaningen är ju att handla så att det inte syns hur vi tänker, att exekvera stora affärsvolymer utan att det syns för tydligt för andra aktörer. ”

”Vi har också stora möjligheter till förkovran, bland annat genom akademiska onlinekurser, men i vår grupp, Execution Research, har vi olika bakgrunder och lär oss mycket genom varandra. Det är inte som på många andra arbetsplatser i finansbranschen att man förväntas jobba sena kvällar och får morgonmöten inbokade klockan sju. Jag kan lägga upp min arbetsdag relativt fritt och har inga problem att hinna hämta och lämna på dagis. När jag var föräldraledig fyllde de ut föräldrapengen till full lön de första tre månaderna.”

”I vår sexmannagrupp är det en väldigt kamratlig och varm stämning. Vi jobbar som ett lag och står gemensamt bakom det vi lägger fram, vilket också gör att vi kan täcka upp för varandra under semestrar och vab-dagar. Hela Lynx präglas av en vänlig och respektfull miljö. Företaget har också sunda etiska regler i hur verksamheten ska bedrivas när det gäller representation och regelefterlevnad.”

Gustaf Eriksson med kollegan, Despina Xanthopoulou, Business Development

Gustaf Eriksson, Business Development

”Jag började 2008. Det var då Lynx enskilt bästa år. För finansmarknaden var det ett katastrofår, men det var ett fantastiskt år för Lynx som inte styrs av den typen av psykologi som ledde till förluster för många andra fonder under finanskrisen.”

”Mina dagar består till stor del av att prata med våra kunder i europeiska finanscentra som Schweiz och London. Vi är helt fokuserade på institutionell försäljning, till exempel mot pensionsfonder och försäkringsbolag. Jag tar även fram presentationsmaterial och kundanpassade rapporter. Det blir också en hel del resor. Utmaningen är, som i alla försäljningsjobb, att övertyga folk. Jag tror verkligen på Lynx strategi, vilket är en förutsättning för jobbet eftersom jag egentligen inte är en klassisk säljare. Det har mycket med Lynx kultur att göra. Vi är öppna och ärliga med vad vi gör, det är en intellektuellt driven verksamhet. Vi gör något annorlunda än övriga finansbranschen och vi gör det väldigt bra, vi ligger i framkant i världen. Det är inte ett typiskt finansbolag – Gordon Gekko jobbar inte här.”

”Det är roligt att få bygga relationer med människor, relationer som leder till affärer som bidrar till ökad lönsamhet, för kunden och för oss. Vi har ett bra lagarbete i teamet, en samarbetsinriktad kultur snarare än konkurrerande, något som annars är vanligt inom finansbranschen. ”

”Lynx är en väldigt generös arbetsgivare. Man har fast lön och en bonus knuten till individuell prestation. Den är väldigt konkurrenskraftig. Generositeten gäller även tid och intresse för dina idéer. Bolagsledningen består av extremt ödmjuka personer. Du kan alltid knacka på deras dörr om du har en fråga eller vill påverka och driva förändring. Jag lär mig mycket av att ha kundmöten tillsammans med förvaltarna och höra deras resonemang kring investeringsprocessen. Det driver min egen kompetensutveckling.”