VI NAVIGERAR I FINANSIELLA MARKNADER OCH UTVECKLAR SYSTEMATISKA INVESTERINGSSTRATEGIER

Med mängder av data, avancerad kvantitativ analys och systematiska strategier skapar vi investeringsprodukter för att ge våra kunder hög riskjusterad avkastning och attraktiva portföljegenskaper.

Grundat

1999

Stockholm, Sverige

Cirka

80

anställda

Cirka

70

miljarder kronor under förvaltning

Över

60%

arbetar med FoU

Lynx lanserar Lynx Systematic Macro

Lynx Systematic Macro skapades med målet att leverera hög risk-justerad avkastning med låg korrelation till traditionella och alternativa investeringar. Strategin bygger på Lynx långa erfarenhet inom modellbaserad förvaltning och använder systematisk makroekonomisk analys för att identifiera felprissättningar och andra mönster på ett stort antal finansiella marknader och råvaror.

Fonden är i dagsläget endast tillgänglig för institutionella investerare.

Lynx i gränslandet mellan finans och tech

Vi strävar efter att stå längst fram inom den globala kapitalförvaltningen. Vår förståelse för finansiella marknader och avancerade kvantitativa förmågor har tagit oss till den position vi har i dag. Innovation är en viktig del av vår framgång och har funnits med i vårt dna sedan starten 1999.