Strategier

Lynx har utvecklat systematiska modellbaserade investeringsstrategier sedan 1999. Med en robust operationell infrastruktur, egenutvecklade system och ett erfaret forskningsteam erbjuder vi våra investeringsstrategier i fonder och skräddarsydda lösningar.

Lynxprogrammet

Lynxprogrammet lanserades i maj 2000 och har sedan start haft ett och samma mål – att skapa hög riskjusterad avkastning och samtidigt effektivt diversifiera traditionella portföljer dominerade av aktierisk. Huvuddelen av fondens risk allokeras till trendföljande modeller men programmet har även betydande allokeringar till såväl modeller som bygger på makroekonomiska samband som till modeller baserade på maskininlärningstekniker. Lynxprogrammet har historiskt lyckats skapa hög avkastning under perioder då traditionella tillgångsslag fallit kraftigt i värde.

Mer

Lynx Active Balanced Programmet

Lynx Active Balanced Fund är en aktivt förvaltad blandfond som investerar i terminer med exponering mot ett femtiotal olika aktie-, ränte- och råvarumarknader. Fonden är fokuserad på att allokera och diversifiera risk snarare än kapital, vilket leder till ökad portföljdiversifiering och högre förväntad avkastning. Fonden kombinerar en balanserad strategisk riskfördelning med en aktiv opportunistisk allokering. Fonden är helt systematisk och använder modeller ifrån Lynxprogrammet för taktisk positionering.

Mer

lynx dynamic

Lynx Dynamic använder samma förvaltningsidé som Lynxprogrammet och är anpassad för privata investerare. Fonden har exponering mot råvaror, aktier, obligationer och valutor. Lynx Dynamic är ett komplement för den som har ett innehav i vanliga aktie- eller blandfonder och vill få en mer diversifierad portfölj. Med Lynx Dynamic som en del av portföljen kan risken spridas och portföljen få en jämnare avkastning.

mer

Lynx Systematic Macro Programmet

Lynx Systematic Macro är en modellbaserad hedgefond som bygger på makroekonomiska principer och investerar i en diversifierad portfölj av valutor, räntor, aktieindex och råvaror på de globala terminsbörserna. Signalerna byggs utifrån ett antal teman med en huvudsaklig inriktning på att fånga relativa prisrörelser. Fondens mål är att leverera en hög risk-justerad avkastning med låg korrelation till traditionella investeringar.

mer

    LYNX CONSTELLATION PROGRAMMET

    Lynx Constellation har som mål att leverera hög riskjusterad avkastning med en låg korrelation till både traditionella och alternativa tillgångsslag. Grunden i programmet utgörs av modeller baserade på olika maskininlärningstekniker. Modellerna identifierar mönster och skapar köp- och säljsignaler på ett 100-tal terminsmarknader inom aktier, räntor, råvaror och valutor. Flera av modellerna inom Lynx Constellation har funnits inom Lynxprogrammet i många år.