Insights

Lynx på Penserpodden

I dessa två avsnitt av Penserpodden ger Svante Bergström respektive Martin Källström en inblick i bolagets och fondens historiska utveckling: vad är systematisk förvaltning och hur arbetar vi med Artificiell Intelligens?
Svante Bergström berättar om lynx hedge
Martin Källström berättar om förvaltning med AI

Lynx Program 2021 midyear review

2021 midyear review ger en tillbakablick på marknadsutvecklingen under årets sex första månader och vår syn på investeringsmöjligheterna framöver. Dokumentet finns endast tillgängligt på engelska.

MANAGING THE FUTURE

EXPLORING RESPONSIBLE INVESTING AND THE ABILITY OF CTAS TO EFFECT POSITIVE CHANGE

Denna rapport framtagen av Lynx Sustainability Forum, utforskar de utmaningar och möjligheter som CTAs ställs inför avseende integrering av ESG och hållbarhetsaspekter i förvaltningen. Som aktiva investerare på de globala terminsmarknaderna bidrar CTAs till ett hållbart finansiellt system genom att öka likviditeten och möjliggöra för företag och investerare att effektivt hedga sina risker. De traditionella tillvägagångssätten för integration av hållbarhet är idag begränsade till primärt aktier och företagsobligationer och kan inte enkelt appliceras på terminskontrakt eftersom derivatinstrument inte medför ett juridiskt ägande eller kontroll över de underliggande tillgångarna. Dessutom finns det per idag inget allmänt accepterat ramverk för att klassificera terminskontrakt med hjälp av miljö-, sociala- och ägarstyrningsprinciper (ESG).

Vi vill med detta dokument väcka relevanta frågor och inspirera till samtal snarare än att dra definitiva slutsatser. Vi skulle uppskatta feedback från dig som läser detta och ser fram emot fortsatta konversationer på temat.

Bonds are for Boomers

RISK MITIGATION IN AN INFLATIONARY ENVIRONMENT

Historiskt har få investeringar kunnat ge ett effektivt skydd mot inflation. Om inflationen börjar stiga kan traditionella investeringsstrategier orsaka större värdeförluster. Vårt senaste Insights dokument utforskar en möjlig lösning.

Lynx Virtual Forum – Maskininlärning

I det här avsnittet av Lynx Virtual Forum diskuterar Martin Källström, Senior Managing Director, maskininlärning med Andreas Bernsel, Senior Research Partner och portföljförvaltare på Lynx.
Filmen finns även tillgänglig i en längre version. Vänligen kontakta ir@lynxhedge.se för mer information.

2020 and Beyond

2020 and Beyond ger en tillbakablick på förra årets stora händelser, utvecklingen på marknaderna som Lynx handlar och vår syn på investeringsmöjligheterna framöver. Dokumentet finns endast tillgängligt på engelska.

Lynx Virtual Forum – Avancerade trendföljande tekniker

I första avsnittet av Lynx Virtual Forum diskuterar Martin Källström, Senior Managing Director, avancerade trendföljande tekniker med Jesper Sandin, Partner och portföljförvaltare på Lynx.