Insights

‘Innovators & Disruptors of 2023’

Att förstå de stora mängderna av data som påverkar finans- och råvarumarknaderna är en utmanande uppgift för en investerare. På Lynx är vi övertygade om att ett systematiskt tillvägagångssätt är det optimala sättet att investera.

För dokumentärserien ”Innovators & Disruptors of 2023”, publicerad på CBS News, har Lynx – i samarbete med TBD Media Group – producerat en kort film för att ge en inblick i vår investeringsprocess, formad under två decennier på vårt huvudkontor i Stockholm.
Klicka här för att läsa tillhörande viktig information för videon.

Lynx Program 2023 Midyear review

2023 midyear review ger en tillbakablick på marknadsutvecklingen under första halvåret och vår syn på investeringsmöjligheterna framöver. Dokumentet finns endast tillgängligt på engelska.

LYNX PROGRAM 2022 REVIEW

2022 review ger en tillbakablick på marknadsutvecklingen under året och vår syn på investeringsmöjligheterna framöver. Dokumentet finns endast tillgängligt på engelska.

Lynx Program 2022 midyear review

2022 midyear review ger en tillbakablick på marknadsutvecklingen under årets sex första månader och vår syn på investeringsmöjligheterna framöver. Dokumentet finns endast tillgängligt på engelska.

CTAS ARE BACK…WHAT HAS CHANGED?

”Just the FAQs” är den första delen i en serie artiklar där vi besvarar återkommande frågor från våra kunder.

CTA-fonder har haft en mycket bra start på 2022. Årsavkastningen i slutet av maj är den högsta sedan 1995 (baserat på Barclay CTA Index), till och med bättre än för motsvarande period 2008. Vare sig du redan är investerad i strategin eller funderar på att göra en investering är det naturligt att fråga sig: varför går det så bra nu?

Vänligen notera att artikeln är skriven på engelska.

2021 and Beyond…Striking a New Balance

2021 and Beyond ger en tillbakablick på förra årets stora händelser, utvecklingen på marknaderna som Lynx handlar och vår syn på investeringsmöjligheterna framöver. Dokumentet finns endast tillgängligt på engelska.

Diversification comes in many flavors

Diversifiering är kärnan i varje CTA:s strategi. Varje beslut – vilka marknader som ska handlas, på vilken tidshorisont och vilka faktorer som ska vägas in – styrs av vilka mål förvaltaren har med sin strategi. Och varje beslut kommer att påverka strategins avkastning.
I den här artikeln gräver vi djupare i dessa val, och vad som ligger till grund för de val vi har gjort i uppbyggnaden av Lynxprogrammet.

Lynx på Penserpodden

I dessa två avsnitt av Penserpodden ger Svante Bergström respektive Martin Källström en inblick i bolagets och fondens historiska utveckling: vad är systematisk förvaltning och hur arbetar vi med Artificiell Intelligens?

Lynx Program 2021 midyear review

2021 midyear review ger en tillbakablick på marknadsutvecklingen under årets sex första månader och vår syn på investeringsmöjligheterna framöver. Dokumentet finns endast tillgängligt på engelska.

MANAGING THE FUTURE

EXPLORING RESPONSIBLE INVESTING AND THE ABILITY OF CTAS TO EFFECT POSITIVE CHANGE

Denna rapport framtagen av Lynx Sustainability Forum, utforskar de utmaningar och möjligheter som CTAs ställs inför avseende integrering av ESG och hållbarhetsaspekter i förvaltningen. Som aktiva investerare på de globala terminsmarknaderna bidrar CTAs till ett hållbart finansiellt system genom att öka likviditeten och möjliggöra för företag och investerare att effektivt hedga sina risker. De traditionella tillvägagångssätten för integration av hållbarhet är idag begränsade till primärt aktier och företagsobligationer och kan inte enkelt appliceras på terminskontrakt eftersom derivatinstrument inte medför ett juridiskt ägande eller kontroll över de underliggande tillgångarna. Dessutom finns det per idag inget allmänt accepterat ramverk för att klassificera terminskontrakt med hjälp av miljö-, sociala- och ägarstyrningsprinciper (ESG).

Vi vill med detta dokument väcka relevanta frågor och inspirera till samtal snarare än att dra definitiva slutsatser. Vi skulle uppskatta feedback från dig som läser detta och ser fram emot fortsatta konversationer på temat.

Bonds are for Boomers

RISK MITIGATION IN AN INFLATIONARY ENVIRONMENT

Historiskt har få investeringar kunnat ge ett effektivt skydd mot inflation. Om inflationen börjar stiga kan traditionella investeringsstrategier orsaka större värdeförluster. Vårt senaste Insights dokument utforskar en möjlig lösning.

Lynx Virtual Forum – Maskininlärning

I det här avsnittet av Lynx Virtual Forum diskuterar Martin Källström, Senior Managing Director, maskininlärning med Andreas Bernsel, Senior Research Partner och portföljförvaltare på Lynx.
Filmen finns även tillgänglig i en längre version. Vänligen kontakta ir@lynxhedge.se för mer information.

2020 and Beyond

2020 and Beyond ger en tillbakablick på förra årets stora händelser, utvecklingen på marknaderna som Lynx handlar och vår syn på investeringsmöjligheterna framöver. Dokumentet finns endast tillgängligt på engelska.

Lynx Virtual Forum – Avancerade trendföljande tekniker

I första avsnittet av Lynx Virtual Forum diskuterar Martin Källström, Senior Managing Director, avancerade trendföljande tekniker med Jesper Sandin, Partner och portföljförvaltare på Lynx.