Det här är lynx

Vi utvecklar systematiska modellbaserade investeringsstrategier för att våra kunder ska få hög riskjusterad avkastning och attraktiva portföljegenskaper.

Om oss

Lynx investeringsstrategier går tillbaka till 1999. Våra fyra investeringsprogram är konstruerade med tydliga mål och distinkta förvaltningsinriktningar. Totalt sett investerar vi i ett hundratal olika finansiella instrument baserade på aktie-, ränte-, valuta- och råvarumarknader. Våra strategier kan även skräddarsys för att möta institutionella kunders mer specifika behov.

Eftersom vi lever i en värld som ständigt förändras kan vi endast nå våra mål genom att kontinuerligt förbättra vår verksamhet och våra investeringsprogram. Vår framgång vilar på förmågan att rekrytera och bibehålla de allra främsta medarbetarna.

I dag är vi ett 100-tal anställda i Stockholm och New York med bakgrunder inom finans, fysik, matematik, statistik, bioinformatik och systemutveckling. Forskning utförs i team med starkt fokus på samverkan där vi kontinuerligt ifrågasätter antaganden och validerar slutsatser. Vi är stolta över vår företagskultur där samarbete, vetenskapliga metoder och våra kunders resultat alltid står i fokus.

Vår övertygelse

Tack vare vårt systematiska tillvägagångssätt har vi de bästa förutsättningarna att skapa framgångsrika investeringsstrategier.

Vi arbetar i en konkurrensutsatt, växlande och snabbt framåtskridande värld. Därför är vi fokuserade på ständig innovation och vi strävar efter att kontinuerligt förbättra våra investeringsstrategier. Intellektuell nyfikenhet är en förutsättning för oss. Ett exempel på detta är när vi redan 2009 började konstruera modeller baserade på maskininlärningsteknik.

Vi värnar om hållbarhet

Vårt övergripande ansvar är att se till våra kunders intressen. Hållbarhetsaspekter är därmed en viktig integrerad del av vår verksamhet. Lynx styrelse har antagit en hållbarhetspolicy som bör ses i perspektivet av våra investeringsprodukter. Det handlar om vårt ansvar som företag, som långsiktig arbetsgivare, samt den roll vi spelar i vår bransch och samhället i stort.

Mångfald och inkludering

Vi är övertygade om att mångfald och inkludering leder till innovation och välbefinnande inom företaget, och att detta genererar mervärde för våra klienter genom att skapa en positiv företagskultur med friska, engagerade, kreativa och produktiva medarbetare. Vi anser också att ett aktivt engagemang för att främja mångfald och inkludering på arbetsplatsen stärker vårt varumärke som arbetsgivare och gör det möjligt för oss att attrahera en bredare grupp potentiella medarbetare.