Lynx story

Lynx Asset Management grundades med övertygelsen om att en modellbaserad förvaltning kan nyttja variationerna på finansmarknaderna med systematik. Samtidigt kan man undvika känslostyrda beslut.

Lynx grundartrio; Jonas Bengtsson, Svante Bergström och Martin Sandquist.

Idén och starten

Lynx Asset Management AB grundades i Stockholm 1999 av Jonas Bengtsson, Svante Bergström och Martin Sandquist. De tre hade utgjort Proprietary Trading-enheten på Nordbanken. Där växte grunden för Lynxprogrammet fram med systematiska modeller som följde marknadstrender. Slutsatsen att strategin skulle göra sig bättre som hedgefond ledde så småningom till uppkomsten av Lynx.

Till en början bedrevs arbetet i en vindsvåning på Artillerigatan, med en initial investering på fem miljoner kronor. Starten var relativt blygsam, att jämföra med nuvarande läge då Lynx förvaltar ett av världens största trendföljande hedgefondprogram.

Lynx Huvudkontor, korsningen Hamngatan och Regeringsgatan i Stockholm.

Med Stockholm som bas

Att Lynx har sitt huvudkontor i Stockholm har fört med sig fördelar. Som en av de största kvantitativa kapitalförvaltarna i regionen har vi haft förmånen att kunna rekrytera spetskompetens från en väl ansedd region ur ett globalt perspektiv – en nyckel till vår innovativa förmåga.

Våra internationella konkurrenter med huvudkontor i världens större finansiella centra riskerar likformighet då de ofta behöver rekrytera från en gemensam talangpool – medan vi har rekryterat relativt opåverkade av konkurrenterna.

Med en samarbetsfokuserad arbetsmiljö som sätter företagets anställda i fokus har vi en låg personalomsättning vilket skapat goda förhållanden för en stabil spridning och förädling av kunskap.

Agnes Sandström, Martin Källström, Johan Steenstrup, Svante Bergström, Kim Dixner och David Jansson

Fokus på framtiden

Lynx är Sveriges äldsta aktiva hedgefond, det ser vi som ett kvitto på långsiktighet. Vi är stolta över vår historia och våra utmärkelser, samtidigt som vi fokuserar på framtiden. Utöver existerande fondstrukturer kan vi även skapa kundspecifika förvaltningsstrategier för större institutionella investerare. Vi tar ingenting för givet – vår ambition är att fortsätta utvecklingsarbetet med att skapa produkter och resultat i världsklass.